Bando per la concessione di contributi alle aziende agricole e forestali, cooperative, operatori e proprietari di terreni agricoli e forestali ricadenti nei comuni dell’UTI del Torre

Bando per la concessione di contributi alle aziende agricole e forestali, cooperative, operatori e proprietari di terreni agricoli e forestali ricadenti nei comuni dell’UTI del Torre

 

Bando per la concessione di contributi alle aziende agricole e forestali, cooperative, operatori e proprietari di terreni agricoli e forestali ricadenti nei comuni dell’UTI del Torre inclusi nella tabella approvata con  dpr 12/09/2007 nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza linguistica slovena previste dalla l.38/2001 e dalla l.r. 26/2007.

Bando approvato con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 33 del 08.11.2017

Razpis za dodelitev prispevkov kmetijskim in gozdarskim gospodarstvom, zadrugam, operaterjem in lastnikom kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki spadajo v občine vključene v Tersko medobčinsko teritorialno unijo, vključene v odobreno razpredelnico z o.p.r. z dne 12/10/2007, v katerih se izvajajo ukrepi za zasčito slovenske jezikovne manjšine, ki jih predvideva zakon 38/2001 in d.z. 26/2007.

Razpis odobrjen z odločbo Predsedniškega urada št. 33 dne 08.11.2017

Le domande dovranno essere presentate all’U.T.I. del Torre in Via C. Frangipane 33017 Tarcento dal 15/11/2017 al 15/12/2017

 

Documentazione scaricabile:
Bando
Modello di domanda        formato .doc  formato.rtf  formato.pdf
Scheda descrittiva          fileadmin/user_torre/AREA_TECNICA/CONTRIBUTI_imprese_agric/scheda_descrittiva.doc
formato .doc  formato.rtf  formato.pdf 
Dichiarazione sostitutiva di notorietà
       formato .doc  formato.rtf  formato.pdf